• /slɔps/

  Thông dụng

  Danh từ
  Quần áo may sẵn rẻ tiền
  Quần áo chăn màn cung cấp cho lính thuỷ
  (từ cổ,nghĩa cổ) quần rộng bó (ở) đầu gối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X