• Thông dụng

  Thành Ngữ

  slosh about/around (in something)
  lội lõm bõm; lội bì bõm

  Xem thêm slosh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X