• /´slu:siη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tháo cống
  Sự đưa tàu vào âu

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự xói bùn cát

  Kỹ thuật chung

  rửa
  sự tháo cống
  sự xả cống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X