• /slə:p/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng uống xì xụp, tiếng nhai nhóp nhép, tiếng soàm soạp (khi ăn uống)

  Ngoại động từ

  (thông tục) nhai nhóp nhép; húp sùm sụp, ăn uống soàm soạp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X