• Thông dụng

  Danh từ số nhiều

  ( the small hours) những giờ rất sớm của buổi sáng ( 3, 4, 5 giờ sáng..)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X