• Cơ khí & công trình

  nghề rèn

  Điện

  toán đồ smith

  Giải thích VN: Một giản đồ cực gồm các đường tròn đồng điện trở, các đường tròn đồng cảm kháng, đường tròn đồng hệ số sóng đứng và các đường qua tâm đặc trưng các quĩ tích tuyến gốc không đổi. được dùng để giải các bài toán vẽ dây và ống dẫn sóng.

  Kỹ thuật chung

  nghề làm đồ sắt
  lò rèn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X