• /´smu:ð¸feist/

  Thông dụng

  Tính từ
  Có mặt cạo nhẵn
  Có mặt nhẵn
  a smoothfaced tile
  hòn ngói mặt nhẵn
  Có vẻ mặt thân thiện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X