• /´snæg¸bout/

  Thông dụng

  Danh từ
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) tàu để nhổ cây, cừ (trên sông)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X