• /snægd/

  Thông dụng

  Cách viết khác snaggy

  Tính từ

  Có cắm cừ, có nhiều cừ, (sông, rạch)
  Có nhiều trở ngại bất trắc

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  được cắm cừ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X