• Thông dụng

  Danh từ

  Phát súng bắn không cần ngắm, phát súng bắn vảy

  Toán & tin

  chộp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X