• Y Sinh

    Nghĩa chuyên nghành

    biểu thức được sử dụng để xác định hướng của chùm truyền khi hiện tượng khúc xạ xảy ra. Biểu diễn toán học, nếu …

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X