• /snifl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sổ mũi; tiếng sổ mũi; xỉ mũi
  ( số nhiều) chứng sổ mũi
  get/have the sniffle
  (thông tục) bị cảm nhẹ; bị sổ mũi

  Nội động từ

  Khụt khịt; sụt sịt; sổ mũi (nhất là vì khóc hoặc cảm lạnh)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X