• Thông dụng

    Danh từ
    (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) sự phỉnh phờ (ý định thuyết phục hoặc lừa dối bằng lời nói xảo trá, (thường) không thành thật)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X