• (đổi hướng từ So much as)

  Thông dụng

  Phó từ

  Thậm chí
  I can't remember so much as his name
  tôi không thể nhớ thậm chí tên anh ta

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X