• /´souʃəli/

  Thông dụng

  Phó từ
  Có tính chất xã hội, có tính chất thành viên của một tập thể, sống thành xã hội
  Thuộc quan hệ giữa người và người; thuộc xã hội
  Của các đồng minh, với các đồng minh
  (động vật học) sống thành đàn; không riêng lẻ; quần thể
  (thuộc) tình bạn bè và sự giải trí; tạo ra tình bạn bè và sự giải trí
  Dễ gần gũi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X