• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác sockdologer

  Danh từ

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) cái quyết định vấn đề; đòn quyết định; lời quyết định
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) vật to lớn; con cá lớn
  a sockdolager of snowstorm
  trận bão tuyết lớn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X