• Thông dụng

  Danh từ

  Bi-các-bô-nát ná-tri; thuốc muối (như) bicarbonate of soda, baking soda, bicard

  Hóa học & vật liệu

  các bonat acit na-tri
  cácbonat acit na-tri
  natri hyđrocacbonat
  loại muối natri trung hòa được axit

  Y học

  loại muối natri trung hòa được acid

  Kỹ thuật chung

  sođa bicacbonat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X