• Toán & tin

  phông chữ mềm
  phông mềm

  Giải thích VN: Một loại phông chữ máy in được truyền từ đĩa cứng xuống bộ nhớ của máy in trong thời gian in. Thường được gọi là phông mềm ( soft font), phông chữ tải xuống là loại ít thuận tiện nhất trong ba loại phông máy in mà bạn có thể sử dụng. Việc tải xuống thường mất từ 5 đến 10 phút kể từ lúc bắt đầu đối với mọi phiên làm việc.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X