• /´sɔftnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính mềm dẻo
  Tính dịu dàng
  Tính nhu nhược, tính uỷ mị, tính ẻo lả
  Sự khờ khạo

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  độ mềm
  tính dẻo
  tính rèn được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X