• Toán & tin

    bản quyền phần mềm

    Giải thích VN: Sự thỏa thuận về mặt pháp lý kèm theo các chương trình máy tính thương phẩm. Bản quyền phần mềm định rõ về các quyền và các nghĩa vụ đối với những cá nhân mua chương trình và các giới hạn về trách nhiệm pháp lý của nhà xuất bản phần mềm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X