• /´sɔft¸wud/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gỗ mềm (lấy từ các loại cây tùng bách)
  Cây có gỗ mềm

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  gỗ cây lá kim
  gỗ mềm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X