• /souk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quyền tài phán
  Địa hạt tài phán (chịu một quyền tài phán đặc biệt)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X