• /¸sɔlju´biliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính tan được

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính giải được

  Điện lạnh

  độ (hòa) tan

  Kỹ thuật chung

  độ hòa tan
  độ tan
  tính giải được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X