• /´sʌm¸pleis/

  Thông dụng

  Phó từ bất định

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) trong một nơi nào đó, ở một nơi nào đó, đến một nơi nào đó; đâu đó (như) somewhere

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X