• Thông dụng

  Danh từ

  Bài thơ xonê, bài thơ 14 câu
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) bài thơ trữ tình ngắn

  Động từ

  Làm xonê; ca ngợi bằng xonê; làm xonê tặng (ai) (như) sonneteer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X