• /´sɔpinis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính chất ẩm ướt; tính chất đẫm nước, tính chất sũng nước
  (thông tục) tính sướt mướt, tính ủy mị (tình cảm)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X