• /´soul¸sə:tʃiη/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự tự vấn lương tâm (sự kiểm tra sâu sắc lương tâm và tinh thần của mình)
  Tính từ
  'soul's”:si–
  tự vấn, khảo sát tâm hồn mình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X