• Thông dụng

  Cách viết khác sonicỵbarrier

  Danh từ

  Hàng rào âm thanh (điểm tại đó tốc độ của máy bay bằng tốc độ của sóng âm thanh, gây ra tiếng nổ âm thanh)

  Xây dựng

  hàng rào âm thanh
  hàng rào cách âm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X