• /´saundli/

  Thông dụng

  Phó từ
  Một cách đứng đắn; hoàn toàn và đầy đủ
  a soundly based argument
  lý lẽ có cơ sở vững chắc
  sleep soundly
  ngủ ngon lành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X