• Thông dụng

  Danh từ

  Ngôn ngữ gốc (phải dịch ra một ngôn ngữ khác)

  Toán & tin

  ngôn ngữ (đưa) vào
  ngôn ngữ gốc
  ngôn ngữ nguồn (gốc)

  Kỹ thuật chung

  ngôn ngữ nguồn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X