• /´speis¸kra:ft/

  Thông dụng

  Cách viết khác spaceship

  'speis'vi:”kl
  danh từ, số nhiều vẫn là spacecraft
  Con tàu vũ trụ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phi bị

  Điện lạnh

  tàu vũ trụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X