• Toán & tin

  dữ liệu không gian

  Giải thích VN: Là những thông tin về vị trí, hình dạng của các đối tượng không gian và mối quan hệ giữa chúng. Dữ liệu không gian thường được lưu dưới dạng tọa độ và cấu trúc liên kết.

  Xây dựng

  dữ liệu không gian

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X