• Đấu thầu

    Ban quản lý đặc biệt đối với nguồn vốn vay
    (giúp chủ đầu tư giải quyết những vấn đề đặc biệt trong quá trình thực hiện dự án)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X