• /spɛkˈtrɒmɪtər/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) cái đo phổ, quang phổ kế

  Chuyên ngành

  Vật lý

  phổ kế

  Xây dựng

  quang phổ kế

  Điện lạnh

  máy đo phổ

  Kỹ thuật chung

  phổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X