• /´spendə/

  Thông dụng

  Danh từ
  Người chi tiêu, người tiêu tiền
  a miserly spender
  một người chi tiêu hà tiện
  a big extravagant spender
  một người ăn tiêu hoang phí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X