• /´sfiηktərəl/

  Thông dụng

  Cách viết khác sphincterial

  sfik'terik
  tính từ
  (giải phẫu) (thuộc) cơ thắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X