• Ô tô

    lốp có mấu

    Giải thích VN: Là loại lốp có các mấu và chốt ở mặt gai bánh xe để giảm trượt xe trên đường có tuyết.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X