• /´spiniη¸hwi:l/

  Thông dụng

  Danh từ
  Guồng quay tơ, sa quay tơ; guồng xe sợi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X