• /spai´nɔsiti/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính chất có gai, tính chất nhiều gai
  Chỗ có gai, phần có gai
  Lời nhận xét sắc sảo; lời phê bình sắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X