• /´spiritjuə¸lizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thuyết duy linh; việc duy linh
  Thuyết thông linh (như) spiritism

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X