• /¸spiritjuəlai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác spiritualisation

  Danh từ
  Sự tinh thần hoá; sự cho một ý nghĩa tinh thần
  Sự đề cao, sự nâng cao
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự làm cho sinh động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X