• /´splæʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người làm bắn toé (bùn, nước...)
  Cái chắn bùn
  Cái chắn nước té vào tường (ở sau giá rửa mặt)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  muỗng hất dầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X