• /´splaisə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thiết bị để nối hai đoạn băng từ (phim, gỗ..)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bộ nối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X