• /´splaisiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nối; ghép nối

  Chuyên ngành

  Dệt may

  sự nối vẽ

  Xây dựng

  sự tiếp nối

  Điện

  sự nối bện

  Kỹ thuật chung

  bện
  lớp nền
  sự ghép
  sự nối
  sự tăng
  sự tăng bền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X