• /splint/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thanh nẹp (bó chỗ xương gãy)
  (thú y học) xương ngón treo (xương ngón II và IV đã teo nhỏ ở hai bên ngón chân ngựa)
  Bướu xương ngón treo (ngựa)
  (giải phẫu) xương mác (như) splinter-bone

  Ngoại động từ

  Bó (xương gãy) bằng nẹp

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chốt chẻ
  mặt tiếp giáp
  phoi
  thanh nẹp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X