• /´splintəri/

  Thông dụng

  Tính từ
  Có mảnh vụn
  Giống mảnh vụn
  Dễ vỡ thành mảnh vụn, sự chia rẽ (trong đảng phái)
  Kẽ hở, đường nứt
  Mây sợi, sợi liễu gai (để đan)
  Lớp da tách ra, lớp da lạng ra (da súc vật)
  Nửa chai nước hơi; nửa cốc rượu mùi
  ( số nhiều) sự ngồi xoạc chân
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) của chia (của ăn cướp được)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X