• Thông dụng

    Danh từ
    (ngôn ngữ học) động từ ở lối vô định có một phó từ đặt giữa 'to' và động từ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X