• Điện

    cuộn dây rẽ pha

    Giải thích VN: Cuộn dây khởi động mắc rẽ với cuộn dây chính trong một động cơ không đồng bộ một pha để khởi động.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X