• Thông dụng

  Danh từ

  Vòng móc chìa khoá

  Cơ khí & công trình

  vành lấy mẫu
  vòng té dầu
  vòng vảy đầu

  Hóa học & vật liệu

  vòng có kẽ nứt

  Toán & tin

  vòng nút (pit-tông) hở

  Xây dựng

  then vòng trơn
  vòng nút (pít tông) hở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X