• Giao thông & vận tải

    tà vẹt (bị) nứt
    tà vẹt (bị) rạn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X